(Pereventive Maintenance) مدیریت تعمیر و نگهداری ناوگان


اپلیکیشن “فلیت ران” توسط شرکت گورتام برای برنامه‌ریزی، کنترل و مدیریت هزینه‌های تعمیر و نگهداری طراحی شده است. “فلیت ران برای افراد و شرکتهایی توسعه داده‌ شده است که تمایل دارند هزینه‌های عملیاتی ناوگان خود را کاهش دهند، از خرابی‌های اساسی واحدهای متحرک خود جلوگیری کنند و زمان صرف شده در تعمیرگاه ها را به حداقل برسانند

این اپلیکیشن برای کنترل انواع سرویس های دوره ای، تعمیرات و هزینه‌های لوازم یدکی وسایل نقلیه طراحی شده و بر مبنای مسافت‌های پیموده شده و فواصل زمانی تعریف شده به شما اطلاع می‌دهد که چه نوع سرویس هایی برای واحدهای ناوگان شما می باید انجام شود و هزینه‌های مرتبط را ثبت نموده و امکان تهیه گزارش از عملیات تعمیر و نگهداری و هزینه های آن را میسر مینماید