مدیریت ناوگان حمل و نقل عمومی

اپلیکیشن “نیمباس” یک برنامه تحت وب است که برای مدیران ناوگان حمل نقل عمومی (اتوبوس های شهری – تاکسی های خطی – قطار شهری) طراحی شده تا کنترل حرکت ناوگان را در مسیرهای معین حمل و نقل مسافران در منطقه مربوطه فراهم کند. این سرویس امکان برنامه‌ریزی مسیر خطوط، کنترل عملکرد، توزیع مناسب خودروها برای سفرها و ایجائ برنامه‌ریزی و زمان بندی سفرهای ناوگان را فراهم می‌کند.”نیمباس” همچنین امکان نظارت بهینه لحظه ای و گزارش‌ گیری دقیق مربوط به فعالیت ناوگان را فراهم میاورد