مدیریت و کنترل سنسورهای خودرو


ویالون قابلیت تعریف هر تعداد سنسور را برای نظارت بر جنبه‌های مختلف فعالیت واحد متحرک، میسر مینماید. هرگاه تعداد سنسورها زیاد شود،نمایش تصویری داده‌های سنسورها واقعا مهم می‌شود. اپلیکیشن “سنسولاتور” امکان نظارت آسان بر مقدار شمارنده ها و سنسورهای واحدهای ساکن و متحرک را فراهم می‌کند

در اپلیکیشن “سنسولاتور” شما از کار کردن با رابط کاربری کاملاً قابل تنظیم لذت می برید که امکان مدیریت واحدهای ثابت و متحرک تان را به صورت لحظه ای و نمایش همه مقادیر سنسورها را به وضح برایتان را فراهم می‌کند. با کار با “سنسولاتور” شما اولین نفر خواهید بود که از خرابی‌های تجهیزات راه دورتان اطلاع پیدا میکنید. شما قادر خواهید بود اطلاعات را به صورت نمودار و چارت ارائه دهید، از سیستم گزارش گیری، بهره گیری کنید و واحدهای راه دورتان را با ارسال فرمان کنترل کنید. این اپلیکیشن را امتحان کنید تا معنی نظارت آسان با “سنسولاتور” را متوجه شوید.