ویژگی بهینه‌سازی مسیر در نرم افزار مدیریت ناوگان ناونگار (ویالون) یکی از ابزار قدرتمندی است که برای افزایش کارایی و ساده‌سازی عملیات مدیران واحدهای حمل و نقل طراحی شده است. این ویژگی نوآورانه از الگوریتم‌های پیشرفته بهره می‌برد تا عوامل مختلفی مانند شرایط ترافیک، ظرفیت حجمی و وزنی وسایل نقلیه و مهلت های تحویل بموقع کالا را تجزیه و تحلیل کند و مسیرهای بهینه‌تر را برای هر وسیله واحد در ناوگان ایجاد کند. با کاهش زمان سفر، مصرف سوخت و هزینه‌های عملیاتی، بهینه‌سازی مسیر ویالون به مدیر مربوطه اطمینان می دهد که ناوگان به بهترین عملکرد و بهره‌وری دست یابند. علاوه بر این، این سیستم امکان نظارت و اصلاح تنظیمات را بصورت لحظه ای فراهم می‌کند و اجازه می‌دهد تا مدیران واحدهای حمل و نقل به سرعت به رویدادهای غیرمنتظره یا تغییرات برنامه واکنش نشان دهند. با قابلیت بهبود کلی عملکرد ناوگان و کاهش تأثیرات زیست‌محیطی، بهینه‌سازی مسیر ناونگار(ویالون) به عنوان یک ابزار کلیدی در مجموعه ابزارهای مدیریت ناوگان مدرن و کارآمد دسته بندی می‌شود.