در سیستم مدیریت ناوگان ناونگار (ویالون)، محاسبه درست مصرف سوخت ناوگان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این قابلیت اساسی در بهبود بهره‌وری و کاهش هزینه‌های ناوگان نقش کلیدی ایفا می‌کند. نرم افزار ناونگار، با بهره‌گیری از فناوری‌های بروز هم در زمینه محاسبه و هم اندازه گیری سوخت مصرفی خودرو، به مدیر واحد حمل و نقل این امکان را می‌دهد تا عملکرد ناوگان خود را بهینه‌تر کرده و میزان مصرف سوخت ناوگان را بر اساس شرایط مختلف مسیر مثل شیب جاده، ترافیک جاده، شرایط فصلی و آب و هوایی بهینه‌سازی نماید. همچنین این امکان مدیریتی، کمک میکند تا مدیر واحد حمل و نقل بصورت زنده از سرقت سوخت از مخزن سوخت خودروها آگاه شود. این اقدامات نه تنها به حفظ محیط زیست کمک می‌کند بلکه به سازمان‌ها در تحقق اهداف مالی و عملکرد بهتر کمک می‌نماید