کنترل ورود و خروج ناوگان به/از فنس های جغرافیایی از ویژگی حیاتی برای بهبود کارایی و امنیت ناوگان است. با استفاده از کنترل فنس جغرافیایی، مدیران واحدهای حمل و نقل می‌توانند محدوده‌های جغرافیایی مشخصی را برای وسایل نقلیه خود تعیین کرده و با دقت، به عبور و مرور در این محدوده ها نظارت کنند. این قابلیت به آنها این قابلیت را می‌دهد که زمان و مکان عبور ناوگان خود را دقیقاً تعیین کنند و در صورت نقض محدوده تعیین شده، به شکل فوری هشدار مربوطه را از طریق ایمیل یا اس ام اس دریافت کنند. با این ویژگی هوشمند، کنترل و مدیریت ناوگان بهبود یافته و ارتقاء امنیت و کارایی در حمل و نقل و توزیع به دست می‌آید. مثلا تصور کنید که ورود به محدوده طرح ترافیک یا طرح زوج و فرد میتواند براحتی برای واحدهای حمل و نقل مورد استفاده قرار گیرد. یا ورود واحدهای ناوگان به پارکینگ سازمان یا به محل تحویل بسرعت به مدیر مربوطه اطلاع رسانی خواهد شد.